Acasă

ANUNT IMPORTANT!!!

Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman respectă, îndeaproape, Hotărârile Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.

Măsuri interne la nivelul Direcției Județene pentru Cultură Teleorman:

– Începând din data de 26 februarie 2020, Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman a luat măsuri pentru dezinfectarea tuturor birourilor și spațiilor în care angajații își desfășoară activitatea.

– Totodată, începând din ziua de 9 martie 2020, Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman asigură spirt și substanțe dezinfectante pentru personalul angajat și pentru persoanele cu care aceștia intră în contact.

De asemenea, având în vedere numărul mare de petenți care se deplasează din întreaga țară pentru a solicita informații sau a depune documente, precum și numărul mic de angajați din cadrul instituției noastre, începând cu data de 12 martie 2020, activitatea de relații cu publicul pentru persoanele fizice și juridice se va face doar prin telefon sau prin corespondență poștală sau electronică, după cum urmează:

– Adresa instituției: Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman, Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 222, bl. 911, sc. E, et. parter, ap. 40, C.P. 140065, județul Teleorman;
– Telefon: 0247 313 799;
– Fax: 0247 311 930;
– E-mail: djcpnteleorman@yahoo.com / office@djcteleorman.ro;

————-

Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 222, bl. 911, sc. E, ap. 40, jud. Teleorman, este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii, cu personalitate juridică. Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman este organizată și funcționează potrivit H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2080/2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare a instituției.

Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman are următoarele atribuţii principale:
• aplică legile, ordonanțele şi hotărârile de guvern, ordinele şi instrucțiunile emise de minister, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
• aplică strategia Ministerului Culturii în domeniul culturii şi patrimoniului cultural național la nivelul județului Teleorman;
• îndeplineşte atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural construit – arhitectura laică şi ecleziastică, ocupându-se de evidența, inventarierea şi monitorizarea, conservarea şi protejarea, punerea în valoare a patrimoniului cultural construit de pe teritoriul județului;
• îndeplineşte atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului arheologic, mobil şi imobil, ocupându-se de evidența, inventarierea şi monitorizarea, conservarea şi protejarea, punerea în valoare a patrimoniului arheologic de pe teritoriul județului;
• îndeplineşte atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului mobil şi imaterial – patrimoniul muzeal, dar şi bunuri culturale deținute de alte instituții sau organizații, ocupându-se de evidența, inventarierea şi monitorizarea, conservarea şi protejarea, punerea în valoare a patrimoniului mobil de pe teritoriul județului;
• dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului construit – arhitectura laică şi ecleziastică, enumerăm următoarele:
• inventarierea monumentelor istorice de pe teritoriul județului;
• întocmirea şi comunicarea către proprietari a Obligației privind folosința monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile şi regulile de utilizare sau exploatare şi întreținere a bunurilor mobile clasate monument istoric;
• analizarea şi avizarea intervențiilor asupra monumentelor istorice sau în zona acestora de protecție;
• controlul respectării avizelor emise pentru intervențiile menționate anterior;
• controlul tuturor intervențiilor care se efectuează asupra patrimoniului construit;
• monitorizarea lucrărilor care se efectuează la monumente istorice din județ prin Planul Național de Restaurare împreună cu specialiştii Institutului Național al Patrimoniului;
• exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa B;
• colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în aplicarea legislației din domeniul protejării monumentelor istorice;
• constată contravenții şi aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;