Carieră

ANUNȚ

CONCURS DE RECRUTARE

pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

    În conformitate cu dispoziţiile art. 618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TELEORMAN organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarei funcţiei publice vacante din cadrul aparatului propriu, în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Consilier, clasa I, grad profesional superior, COMPARTIMENT CULTURĂ, MANAGEMENT, RESURSE UMANE

 

    • REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR este disponibil aici;
    • REZULTATUL PROBEI SCRISE este disponibil aici;
    • REZULTATUL SOLUTIONARII CONTESTATIILOR este disponibil aici;