Legislație – Patrimoniu imaterial

LEGE nr. 410 din 29 decembrie 2005 – privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 26 din 29 februarie 2008 – privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.C.P.N. nr. 2491 din 27.11.2009 – pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU;