Programe și strategii

HOTĂRÂRE Nr. 209/2022 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă este disponibila aici.

Metodologia de evaluare – Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială este disponibila aici.

Componenta 11 Turism și Cultură:

C11 Tabel jaloane și ținte.

C11 Turism si cultura (varianta extinsă).

C11. Analiza DNSH.