Buletinul informativ. (Legea 544/2001)

Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020 este disponibil aici.