Formulare tip

Cererea avizare interventie monument istoric este disponibila aici.
Cererea avizare interventie zona protectie este disponibila aici.
Cererea eliberare aviz specific L17 din 2014 persoana fizica este disponibila aici.
Cererea eliberare aviz specific L17 din 2014 persoana juridica este disponibila aici.
Cererea verificare teren agricol L17 din 2014 este disponibila aici.
Instiintarea vînzare imobil monument istoric preemtiune este disponibila aici.
Cererea avizare permis exploatare nisipuri și pietrișuri este disponibila aici.
Cererea avizare PUG este disponibila aici.