Legislație – Patrimoniu Mobil

EVIDENȚĂ BUNURI CULTURALE MOBILE

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 105 din 7 aprilie 2004 – pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 149 din 24 iulie 1997– pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995;

H.G. nr. 1.420 din 4 decembrie 2003 – pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 518 din 7 aprilie 2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 886 din 20 august 2008 – pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.C. nr. 2.009 din 12 februarie 2001 – pentru aprobarea Normelor de acreditare a experţilor, cu modificările și completările ulterioare;

MUZEE ȘI COLECȚII, AȘEZĂMINTE CULTURALE

LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 – muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 – privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1.546 din 18 decembrie 2003 – pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1.304 din 15 decembrie 2010 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural naţional, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 153 din 13 februarie 2008 – pentru modificarea şi completarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 118 din 21 decembrie 2006 – privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C. nr. 2.035 din 18 aprilie 2000 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultura şi alte unităţi de profil, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.C. nr. 2.371 din 6 iunie 2008 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

O.M.C.C. nr. 2.297 din 17 iulie 2006 – pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.C. nr. 2.057 din 5 februarie 2007 – pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C. nr. 3.968 din 25 noiembrie 2016 – pentru modificarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.297/2006, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.C. nr. 2.185 din 2 aprilie 2007 – pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;